Dermed gabinet profesjonalne gabinety kosmetyczne w Krakowie i Katowicach

Cen­trum DER-MED, to sieć najnowocześniejszych Salonów Kos­me­ty­czno — Der­ma­to­log­icznych zlokali­zowanych w dwóch najwięk­szych mias­tach połud­niowej Pol­ski: Krakowie i Katow­icach.
DER-MED to obec­nie najnowocześniejsza Klinika Urody i ugrun­towana marka, która od 1999r pozwala spełnić marzenia o pięknym wyglądzie ofer­u­jąc najnowocześniejsze zabiegi z zakresu: laseroter­apii, der­ma­tologii, medy­cyny este­ty­cznej, zabiegów anti-aging, kos­me­tyki twarzy i ciała, a także fryz­jer­stwa, wiz­ażu i styl­iza­cji, przeszczepu włosów, lipo­sukcji laserowej i ginekologii estetycznej.